V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi (2014)

Milan Hain a kolektiv. V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.

Kniha V mezích přípustnosti se skládá z pěti kapitol, které popisují cenzurní a autocenzurní praxe v různých produkčních systémech a historických kontextech. Studie Milana Haina popisuje vliv hollywoodských autocenzurních mechanismů na exilovou tvorbu Huga Haase v 50. letech. Milan Cyroň se zabývá represivními opatřeními na půdě Československého filmu v Bratislavě v letech 1957–1959 a konkrétně jejich dopadem na scénáře Prv než skončí tento deň (Tibor Vichta), Kolíska (Eduard Grečner, Alfonz Bednár) a Prípad Barnabáša Kosa (Peter Solan, Peter Karvaš, Maximilián Nitra). Vladimír Suchánek se prostřednictvím osobních vzpomínek a deníkových záznamů vrací k vlastním režijním aktivitám a popisuje, jakou roli v jeho tvůrčím působením sehrála sovětská a československá cenzura. Eva Chlumská jako objekt svého zájmu zvolila americký snímek Zkrocená hora, který se kvůli svému námětu stal předmětem kontroverzí a v řadě případů i cenzury ze strany distributorů, majitelů kin a provozovatelů TV stanic. A konečně Jana Jedličková se zaměřuje na televizní seriál Spartakus, který sice vznikl se záměrem provokovat, ale zároveň musel být kvůli své zpeněžitelnosti a přípustnosti pro cílová publika na mnoha úrovních cenzurován.

Obsah:
Úvodem. Cenzura a autocenzura ve filmu a televizi
Hugo Haas a hollywoodská autocenzura v 50. letech (Milan Hain)
Tvůrčí skupina mladých a její ideologická „nepřípustnost“ (Milan Cyroň)
Chytat na udici zimní řeky sníh… Cenzura a autocenzura v tvůrčí praxi filmového režiséra 1978–1992 (Osobní vzpomínky a reflexe) (Vladimír Suchánek)
Nezkrocená cenzura v 21. století aneb Komu vadí homosexuální kovbojové? Zkrocená hora jako objekt omezení a cenzury (Eva Chlumská)
Spartacus aneb Cenzurou vstříc masám (Jana Jedličková)

Knihu lze zakoupit například v online knihkupectví Neoluxor (238 Kč).