Výuka

V současnosti působím jako odborný asistent a vedoucí filmové sekce na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuji především na dějiny americké kinematografie a analýzu filmu. Pravidelně realizuji čtyřsemestrální přednáškový cyklus, ve kterém studenty a studentky detailně seznamuji s vývojem amerického filmového průmyslu od příchodu zvuku do přelomu 80. a 90. let. Od akademického roku 2015/2016 rovněž organizuji přednášky a semináře v anglickém jazyce.

Přehled vyučovaných předmětů
Vedení kvalifikačních prací