CV

Mgr. Milan Hain, Ph.D.

English CV available here (edited March 2023).

odborný asistent a vedoucí katedry na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci

e-mail: milan.hain@upol.cz

Vysokoškolské vzdělání:

2009–2014, doktorské studium
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filozofická fakulta UP v Olomouci
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu
Disertační práce: Americké filmy Huga Haase (školitel: doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D.)

2006–2009, navazující magisterské studium
Filozofická fakulta UP v Olomouci, anglická filologie – filmová věda
Magisterská diplomová práce: Žena ve filmu noir (vedoucí práce: Mgr. Jan Křipač, Ph.D.)

2003–2006, bakalářské studium
Filozofická fakulta UP v Olomouci, anglická filologie – filmová věda
Bakalářská práce: Tematika prezidentství v hollywoodském filmu 90. let (vedoucí práce: Mgr.
Jan Křipač, Ph.D.)

Přehled akademického působení:

září 2013 – současnost
Katedra divadelních a filmových studií, Filozofická fakulta UP v Olomouci
odborný asistent (od září 2013 do ledna 2014 asistent)
vedoucí filmové sekce (od září 2017 do února 2023)
vedoucí katedry (od února 2023)

únor 2013 – červenec 2015, září 2016 – leden 2017
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
externí pedagog

Odborné zaměření:

 • historiografie filmu
 • klasický Hollywood (cca 1927–1960)
 • exilový film
 • film noir
 • hollywoodský hvězdný systém a star studies
 • industry studies a producers studies

Náplň činnosti na KDFS FF UP:

 • výuka seminářů a přednášková činnost
 • vedení bakalářských, magisterských diplomových a disertačních prací
 • badatelská činnost (vedení/účast v grantových projektech)
 • od září 2014 do srpna 2021 koordinátor zahraničních studijních a pracovních pobytů
 • od září 2017 do února 2023 vedoucí filmové sekce
 • od září 2017 garant bakalářského studijního programu filmová studia
 • od října 2017 do března 2020 člen Akademického senátu Filozofické fakulty UP
 • od září 2022 do února 2023 zástupce vedoucí katedry
 • od února 2023 vedoucí katedry

Granty, stipendia a projekty:

Visiting Research Fellow, University of Lodz, 2021

Studentská grantová soutěž 2021, Filozofická fakulta UP v Olomouci, „Současná audiovizuální praxe v interdisciplinárním dialogu: aktéři, platformy, koncepty“ (člen řešitelského týmu)

Bill Douglas Cinema Museum, Visiting Researcher Stipend, University of Exeter, 2018

Grantová agentura České republiky (GAČR), „Výrobce hvězd: David O. Selznick a hollywoodský hvězdný systém, 1935–1957“ (Star-maker: David O. Selznick and the Hollywood Star System, 1935–1957), 2017–2019

Harry Ransom Center Research Fellowship in the Humanities, University of Texas at Austin, stipendium 2014–2015

Studentská grantová soutěž 2014, Filozofická fakulta UP v Olomouci, „Osudová osamělost: Václav Krška v kontextu československé kinematografie“ (hlavní řešitel)

Studentská grantová soutěž 2013, Filozofická fakulta UP v Olomouci, „V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi“ (hlavní řešitel)

Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium 2011/2012  (kategorie „visiting research student“), University of California, Santa Barbara, školitel: prof. Charles Wolfe (Department of Film and Media Studies)

Studentská grantová soutěž 2011, Filozofická fakulta UP v Olomouci, „Hugo Haas: mezi středoevropskou a americkou kulturou“ (spoluřešitel)

Výzkumné pobyty v zahraničí:

Tříměsíční výzkumný pobyt na Lodžské univerzitě díky programu Visiting Research Fellowship s projektem The Way Hollywood Sees Us: Czech and Polish Identities in Classical Hollywood Cinema: Uniwersytet Łódzki, Lodž, Polsko, září – prosinec 2021

Týdenní výzkum v Bill Douglas Cinema Museum v rámci projektu GAČR Výrobce hvězd: David O. Selznick a hollywoodský hvězdný systém: Bill Douglas Cinema Museum, Exeter, UK, prosinec 2018

Tříměsíční výzkum v USA v rámci projektu GAČR Výrobce hvězd: David O. Selznick a hollywoodský hvězdný systém: Margaret Herrick Library, Los Angeles; Harry Ransom Center, Austin; Wesleyan Cinema Archives, Middletown; květen – srpen 2017

Měsíční výzkum v rámci projektu Courting Hollywood: David O. Selznick and His Transnational Stars: Harry Ransom Center, University of Texas, Austin; leden/únor 2015

Desetiměsíční výzkumný pobyt na University of California, Santa Barbara; září 2011 – červenec 2012

Další zahraniční mobility (výuka, školení)

University of Innsbruck, 1.–6. 10. 2023, Aurora Staff Week

University of East Anglia, 25.–30. 7. 2022, školení v rámci programu Aurora

Lodžská univerzita, 28. 5. – 3. 6. 2022, výuková mobilita v rámci programu Erasmus+

Ocenění:

Čestné uznání rektora Univerzity Palackého, prof. Martina Procházky za odbornou knihu V tradici kvality a prestiže: David O. Selznick a výroba hvězd v Hollywoodu 40. a 50. let, listopad 2021

Čestné uznání rektora Univerzity Palackého, prof. Jaroslava Millera za odbornou knihu Hugo Haas a jeho (americké) filmy, listopad 2015

Členství:

Slovenské divadlo, člen redakční rady odborného recenzovaného časopisu, duben 2024 – současnost

Iluminace, člen redakční rady odborného recenzovaného časopisu, září 2023 – současnost

25 FPS, o.s., předseda občanského sdružení
redaktor časopisu o filmu a médiích; duben 2007 – současnost
(od června 2009 do srpna 2012 jeho šéfredaktor)

The International Association for Media and History (IAMHIST), leden 2019 – současnost

Society for Cinema and Media Studies (SCMS), červen 2012 – současnost

European Communication Research and Education Association (ECREA), leden 2022 – současnost

Česká společnost pro filmová studia (CEFS), květen 2010 – současnost

European Network for Cinema and Media Studies (NECS), leden 2013 – současnost

Publikační činnost a vystoupení na konferencích:

v samostatném oddílu zde

Recenzní činnost

oponentské posudky na studie v recenzovaných časopisech IluminaceSlovenské divadlo nebo Bohemica litteraria

Oponentské posudky na disertační práce

Oponent disertační práce Mgr. Martina Mišúra “V tratolišti: Detektivka a její produkční cykly mezi různými aktéry zestátněné československé kinematografie (1945–1965)” předkládané v roce 2022 na Katedře filmových studií Univerzity Karlovy v Praze

Oponent disertační práce Mgr. Šárky Gmiterkové “Kristian v montérkách. Hvězdná osobnost Oldřicha Nového mezi kulturními průmysly, produkčními systémy a politickými režimy v letech 1936–1969” předkládané na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity v Brně

Další oborové aktivity:

odborná spolupráce na divadelní inscenaci Hugo Haas & Adina Mandlová, Divadlo Viola, r. Robert Sedláček, premiéra 19. 5. 2023

výstava Hugo Haas v USA 40–62 (http://hugo-haas.tumblr.com/) – kurátor, autor doprovodných textů, přednášející
duben 2013, Umělecké centrum UP v Olomouci
srpen 2014, hrad Křivoklát
říjen – listopad 2014, kino Scala v Brně
květen 2015, Kongresové centrum Zlín
leden – únor 2016, Dům kultury města Ostravy
březen 2018, Moravská zemská knihovna v Brně

Noir Film Festival (dříve Noir Film Kokořín) – dramaturg festivalu filmu noir, lektorské úvody k projekcím, texty do katalogu, zahraniční kontakty, grantové žádosti
2013 – současnost

Film Noir Blog – editor internetových stránek o filmu noir
2009 – současnost

Gymnázium Zlín – Filmový kroužek (zájmový útvar)
září 2006 – červen 2011

Letní filmová škola Uherské Hradiště – šéfredaktor deníku Filmové listy
červenec 2010 a 2011

Seminář archivního filmu Uherské Hradiště 2011: Werner Herzog a Klaus Kinski – editor festivalového katalogu
květen 2011

Seminář britského filmu Uherské Hradiště 2010: John Lennon – editor festivalového katalogu
prosinec 2010

Ostrava Kamera Oko, Cinestar Olomouc, AFO, Seminář archivního filmu, Divadelní flora Olomouc, Artfilm ad. – lektorské úvody, texty do katalogu a další spolupráce
2007 – současnost