Vedení kvalifikačních prací

Jako vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací vítám zejména témata spojená s americkou kinematografií. Může se jednat o analytické nebo historicky pojaté studie zaměřené na takřka jakékoliv období amerického populárního filmu. U bakalářských prací se upřednostňuje analýza jednoho či komparace dvou až tří titulů, u magisterské diplomové práce se může jednat o rozsahově ambicióznější téma, například rozbor tvorby zvoleného filmaře nebo pojednání o určitém produkčním trendu/filmovém cyklu. K nejčastěji uplatňovaným teoretickým přístupům u prací pod mým vedením patří neoformalismus, historická poetika filmu, žánrová analýza, narativní analýza a analýza stylu.

Příklady možných témat kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

Docu-noiry Henryho Hathawaye: Stylová a narativní analýza

Intertextualita a mísení žánrů v Záhadě Silver Lake (Under the Silver Lake, 2018)

Neoformalistická analýza filmu Dopis třem manželkám (A Letter to Three Wives, 1949)

Predestination (2014) v kontextu filmů s tematikou cestování v čase

Zrodila se hvězda (1937, 1954, 1976 a 2018): Komparativní analýza

Magisterské diplomové práce

Rané filmy Briana De Palmy

Poetika režijní tvorby Roberta Montgomeryho

Filmová hvězda Joaquin Phoenix

Filmová hvězda Kristen Stewart

Přehled úspěšně obhájených kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

2019
Ghost Dog – Syntéza žánrů podle Jima Jarmusche (Jan Papica)
Herecká versatilita Robina Williamsa Analýza hereckého štýlu vo vybraných filmoch (Peter Daniš)
Komparativní analýza filmu Černá Dahlia s její románovou předlohou (Karolína Hostovská)
Konstrukce významů paralelních scén: Neoformalistická analýza snímku Výchozí bod (2014) (David Lekeš)
Nostalgická budoucnost: Neoformalistická analýza filmu Her (2013) (Natálie Březinová)

2018
Konstrukce postav v amerických filmových adaptacích románu Pošťák vždycky zvoní dvakrát (1946 a 1981) (Lucie Veselá)
Nostalgia vo svete Woodyho Allena (Lucia Vendráková)
Rámování (ne)vytvářející emoce, nálady a vztahy: Analýza a komparace kamerových postupů ve filmech Ninočka a Hedvábné punčochy (Tereza Duchoslavová)
Tři tvůrčí přístupy ke King Kongovi (Petr Firla)
Vzpomínky na budoucnost: Neoformalistická analýza filmu Příchozí (Alžběta Lovečková)
Vztah historie a současnosti: Žánrová analýza filmu La La Land (Anežka Hrušková)

2017
Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron: Legacy (Filip Neřold)
Konstrukce postav ztvárněných Jennifer Lawrence ve filmech Davida O. Russella (Dominik Vontor)
Motiv duality ve filmu Padlý anděl (Tereza Píchová)
Neoformalistická analýza filmu Sicario: Nájemný vrah (Barbora Kaplánková)
Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14 (Kristýna Kovářová)
Sémanticko-syntaktický přístup k prototypu a variacím screwballové komedie (Věra Starečková)
Snímek Watchmen jako noirové dílo (Tomáš Drahorád)

2016
Motiv bludiště jako vnitřní struktura filmu Prisoners (Zdeněk Mádr)

2015
Herectví Grety Garbo a příchod zvuku (Lenka Koňaříková)

2014
Téma přistěhovalectví ve švédském filmu po roce 1999 (Adam Karásek, Masarykova univerzita v Brně)

Magisterské diplomové práce

2019
Greta Garbo: Recepce a ohlasy v československém tisku během let 1926–1943 (Lenka Koňaříková)
Paríž a jeho vizuálna kompozícia vo filmoch Jeana-Luca Godarda z 60. rokov (Adriana Belešová)
Využití mechanismu síťového narativu u současných amerických žánrových filmů populární fantastiky (Jan Zbořil)

2018
Láska zatížená časem: Čas a prostor v Before trilogii Richarda Linklatera (Zuzana Marešová)
Shane Carruth: Komplexní narativ v kontextu americké nezávislé tvorby (Jindřich Klimeš)

2017
Konstrukce identity postav v exilových filmech Billyho Wildera (Jana Havlíková)
Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti (Lenka Petrlová)

2016
Poetika filmů Drahý deníčku a Apríl v kontextu tvorby Nanniho Morettiho (Michaela Doubravová)