Vedení kvalifikačních prací

Jako vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací vítám zejména témata spojená s americkou kinematografií. Může se jednat o analytické nebo historicky pojaté studie zaměřené na takřka jakékoliv období amerického populárního filmu. U bakalářských prací se upřednostňuje analýza jednoho či komparace dvou až tří titulů, u magisterské diplomové práce se může jednat o rozsahově ambicióznější téma, například rozbor tvorby zvoleného filmaře nebo pojednání o určitém produkčním trendu/filmovém cyklu. K nejčastěji uplatňovaným teoretickým přístupům u prací pod mým vedením patří neoformalismus, historická poetika filmu, žánrová analýza, narativní analýza a analýza stylu.

Příklady možných témat kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

Neoformalistická analýza filmu Skrytá vada (Inherent Vice, 2014)

Neoformalistická analýza filmu Výchozí bod (I Origins, 2014)

L. A. – Přísně tajné (L.A. Confidential, 1997) – komparace filmu s románovou předlohou Jamese Ellroye

Neoformalistická analýza filmu Portrait of Jennie (1948)

Magisterské diplomové práce

Docu-noiry Henryho Hathawaye
Stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům ve filmech Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside 777 (Call Northside 777, 1948), Fourteen Hours (1951), případně v dalších.

Poetika amerických filmů Reného Claira
Studie o hollywoodských filmech francouzského režiséra Reného Claira Kráska z Nového Orleánsu (The Flame of New Orleans, 1941), Krásná čarodějka (I Married a Witch, 1942), Forever and a Day (pouze jeden segment, 1943), Stalo se zítra (It Happened Tomorrow, 1944) a And Then There Were None (1945). Metodologicky bude práce vycházet z historicko-analytické poetiky filmu Davida Bordwella.

Přehled úspěšně obhájených kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

2017
Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron: Legacy (Filip Neřold)
Konstrukce postav ztvárněných Jennifer Lawrence ve filmech Davida O. Russella (Dominik Vontor)
Motiv duality ve filmu Padlý anděl (Tereza Píchová)
Neoformalistická analýza filmu Sicario: Nájemný vrah (Barbora Kaplánková)
Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14 (Kristýna Kovářová)
Sémanticko-syntaktický přístup k prototypu a variacím screwballové komedie (Věra Starečková)
Snímek Watchmen jako noirové dílo (Tomáš Drahorád)

2016
Motiv bludiště jako vnitřní struktura filmu Prisoners (Zdeněk Mádr)

2015
Herectví Grety Garbo a příchod zvuku (Lenka Koňaříková)

2014
Téma přistěhovalectví ve švédském filmu po roce 1999 (Adam Karásek, Masarykova univerzita v Brně)

Magisterské diplomové práce

2017
Konstrukce identity postav v exilových filmech Billyho Wildera (Jana Havlíková)
Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti (Lenka Petrlová)

2016
Poetika filmů Drahý deníčku a Apríl v kontextu tvorby Nanniho Morettiho (Michaela Doubravová)