Vedení kvalifikačních prací

Jako vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací vítám zejména témata spojená s americkou kinematografií. Může se jednat o analytické nebo historicky pojaté studie zaměřené na takřka jakékoliv období amerického populárního filmu. U bakalářských prací se upřednostňuje analýza jednoho či komparace dvou až tří titulů, u magisterské diplomové práce se může jednat o rozsahově ambicióznější téma, například rozbor tvorby zvoleného filmaře nebo pojednání o určitém produkčním trendu/filmovém cyklu. K nejčastěji uplatňovaným teoretickým přístupům u prací pod mým vedením patří neoformalismus, historická poetika filmu, žánrová analýza, narativní analýza a analýza stylu.

Příklady možných témat kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

Neoformalistická analýza filmu Portrait of Jennie (1948)

Neoformalistická analýza filmu Noční zvířata (Nocturnal Animals, 2016)

Zvuk a žánr ve filmu Tiché místo (A Quiet Place, 2017)

Přízračný svět (Ghost World, 2001): Adaptace komiksu Daniela Clowese

Predestination (2014) v kontextu filmů s tematikou cestování v čase

Zrodila se hvězda (1937, 1954 a 1976): Komparativní analýza

Magisterské diplomové práce

Docu-noiry Henryho Hathawaye
Stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům ve filmech Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside 777 (Call Northside 777, 1948), Fourteen Hours (1951), případně v dalších.

Poetika amerických filmů Reného Claira
Studie o hollywoodských filmech francouzského režiséra Reného Claira Kráska z Nového Orleánsu (The Flame of New Orleans, 1941), Krásná čarodějka (I Married a Witch, 1942), Forever and a Day (pouze jeden segment, 1943), Stalo se zítra (It Happened Tomorrow, 1944) a And Then There Were None (1945). Metodologicky bude práce vycházet z historicko-analytické poetiky filmu Davida Bordwella.

Rané filmy Briana De Palmy

Poetika režijní tvorby Roberta Montgomeryho

Filmová hvězda Joaquin Phoenix

Filmová hvězda Kristen Stewart

Konstrukce postav ve vybraných filmech s Hugem Haasem

Přehled úspěšně obhájených kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

2019
Ghost Dog – Syntéza žánrů podle Jima Jarmusche (Jan Papica)
Herecká versatilita Robina Williamsa Analýza hereckého štýlu vo vybraných filmoch (Peter Daniš)
Komparativní analýza filmu Černá Dahlia s její románovou předlohou (Karolína Hostovská)
Konstrukce významů paralelních scén: Neoformalistická analýza snímku Výchozí bod (2014) (David Lekeš)
Nostalgická budoucnost: Neoformalistická analýza filmu Her (2013) (Natálie Březinová)

2018
Konstrukce postav v amerických filmových adaptacích románu Pošťák vždycky zvoní dvakrát (1946 a 1981) (Lucie Veselá)
Nostalgia vo svete Woodyho Allena (Lucia Vendráková)
Rámování (ne)vytvářející emoce, nálady a vztahy: Analýza a komparace kamerových postupů ve filmech Ninočka a Hedvábné punčochy (Tereza Duchoslavová)
Tři tvůrčí přístupy ke King Kongovi (Petr Firla)
Vzpomínky na budoucnost: Neoformalistická analýza filmu Příchozí (Alžběta Lovečková)
Vztah historie a současnosti: Žánrová analýza filmu La La Land (Anežka Hrušková)

2017
Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron: Legacy (Filip Neřold)
Konstrukce postav ztvárněných Jennifer Lawrence ve filmech Davida O. Russella (Dominik Vontor)
Motiv duality ve filmu Padlý anděl (Tereza Píchová)
Neoformalistická analýza filmu Sicario: Nájemný vrah (Barbora Kaplánková)
Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14 (Kristýna Kovářová)
Sémanticko-syntaktický přístup k prototypu a variacím screwballové komedie (Věra Starečková)
Snímek Watchmen jako noirové dílo (Tomáš Drahorád)

2016
Motiv bludiště jako vnitřní struktura filmu Prisoners (Zdeněk Mádr)

2015
Herectví Grety Garbo a příchod zvuku (Lenka Koňaříková)

2014
Téma přistěhovalectví ve švédském filmu po roce 1999 (Adam Karásek, Masarykova univerzita v Brně)

Magisterské diplomové práce

2019
Greta Garbo: Recepce a ohlasy v československém tisku během let 1926–1943 (Lenka Koňaříková)
Paríž a jeho vizuálna kompozícia vo filmoch Jeana-Luca Godarda z 60. rokov (Adriana Belešová)
Využití mechanismu síťového narativu u současných amerických žánrových filmů populární fantastiky (Jan Zbořil)

2018
Láska zatížená časem: Čas a prostor v Before trilogii Richarda Linklatera (Zuzana Marešová)
Shane Carruth: Komplexní narativ v kontextu americké nezávislé tvorby (Jindřich Klimeš)

2017
Konstrukce identity postav v exilových filmech Billyho Wildera (Jana Havlíková)
Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti (Lenka Petrlová)

2016
Poetika filmů Drahý deníčku a Apríl v kontextu tvorby Nanniho Morettiho (Michaela Doubravová)