Vedení kvalifikačních prací

Jako vedoucí bakalářských a magisterských diplomových prací vítám zejména témata spojená s americkou kinematografií. Může se jednat o analytické nebo historicky pojaté studie zaměřené na takřka jakékoliv období amerického populárního filmu. U bakalářských prací se upřednostňuje analýza jednoho či komparace dvou až tří titulů, u magisterské diplomové práce se může jednat o rozsahově ambicióznější téma, například rozbor tvorby zvoleného filmaře nebo pojednání o určitém produkčním trendu/filmovém cyklu. K nejčastěji uplatňovaným teoretickým přístupům u prací pod mým vedením patří neoformalismus, historická poetika filmu, žánrová analýza, narativní analýza a analýza stylu.

Příklady možných témat kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

Neoformalistická analýza filmu Skrytá vada (Inherent Vice, 2014)

L. A. – Přísně tajné (L.A. Confidential, 1997) – komparace filmu s románovou předlohou Jamese Ellroye

Černá Dahlia (The Black Dahlia, 2006) – komparace filmu s románovou předlohou Jamese Ellroye

Neoformalistická analýza filmu Portrait of Jennie (1948)

Neoformalistická analýza filmu Noční zvířata (Nocturnal Animals, 2016)

Magisterské diplomové práce

Docu-noiry Henryho Hathawaye
Stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům ve filmech Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside 777 (Call Northside 777, 1948), Fourteen Hours (1951), případně v dalších.

Poetika amerických filmů Reného Claira
Studie o hollywoodských filmech francouzského režiséra Reného Claira Kráska z Nového Orleánsu (The Flame of New Orleans, 1941), Krásná čarodějka (I Married a Witch, 1942), Forever and a Day (pouze jeden segment, 1943), Stalo se zítra (It Happened Tomorrow, 1944) a And Then There Were None (1945). Metodologicky bude práce vycházet z historicko-analytické poetiky filmu Davida Bordwella.

Rané filmy Briana De Palmy

Filmové adaptace románových předloh Jamese Ellroye

Poetika režijní tvorby Roberta Montgomeryho

Filmová hvězda Joaquin Phoenix

Filmová hvězda Kristen Stewart

Konstrukce postav ve vybraných filmech s Hugem Haasem

Přehled úspěšně obhájených kvalifikačních prací pod mým vedením:

Bakalářské práce

2018
Tři tvůrčí přístupy ke King Kongovi (Petr Firla)

2017
Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron: Legacy (Filip Neřold)
Konstrukce postav ztvárněných Jennifer Lawrence ve filmech Davida O. Russella (Dominik Vontor)
Motiv duality ve filmu Padlý anděl (Tereza Píchová)
Neoformalistická analýza filmu Sicario: Nájemný vrah (Barbora Kaplánková)
Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14 (Kristýna Kovářová)
Sémanticko-syntaktický přístup k prototypu a variacím screwballové komedie (Věra Starečková)
Snímek Watchmen jako noirové dílo (Tomáš Drahorád)

2016
Motiv bludiště jako vnitřní struktura filmu Prisoners (Zdeněk Mádr)

2015
Herectví Grety Garbo a příchod zvuku (Lenka Koňaříková)

2014
Téma přistěhovalectví ve švédském filmu po roce 1999 (Adam Karásek, Masarykova univerzita v Brně)

Magisterské diplomové práce

2018
Láska zatížená časem: Čas a prostor v Before trilogii Richarda Linklatera (Zuzana Marešová)

2017
Konstrukce identity postav v exilových filmech Billyho Wildera (Jana Havlíková)
Síťový narativ v české kinematografii od roku 1993 do současnosti (Lenka Petrlová)

2016
Poetika filmů Drahý deníčku a Apríl v kontextu tvorby Nanniho Morettiho (Michaela Doubravová)