Přehled vyučovaných předmětů

Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní oblasti pedagogického zájmu
dějiny americké kinematografie, zejm. klasický Hollywood; současný americký film; základy analýzy filmu; psaní odborného textu

V seznamu jsou uváděny pouze kurzy pro prezenční formu studia, na kterých se výukově a organizačně významně podílím.

2020/2021

KDU/DSF1/DSFI1/DSF1U | Dějiny světového filmu 1 (přednáška, ZS)
KDU/DSF3/DSF3U | Dějiny světového filmu 3 (přednáška, ZS)
KDU/POT/POM/POMF | Psaní odborného textu (přednáška + cvičení, ZS)
KDU/SFC/SFIC/SVFC | Světový film C: Americký film 60. a 70. let (přednáška, ZS)
KDU/SAFA/FAA | Seminář analýzy filmu A/Film Analysis A: Stardom in World Cinema (seminář, výuka v angličtině, ZS)

KDU/DSFI2/DSF2/DSF2U | Dějiny světového filmu 2 (přednáška, LS)
KDU/ZAF/ZAFI | Základy analýzy filmu: Mrtvá a živá a možnosti filmového rozboru (přednáška + cvičení, LS)
KDU/SF2 | Současný film 2 (USA) (přednáška + cvičení, LS)
KDU/SFD/SVFD | Světový film D: Americký film v 80. letech (přednáška, LS)
KDU/FAE/SAFH | Film Analysis E: Self-Reflexive Film Movies about the Movies (seminář, výuka v angličtině, LS)

2019/2020

KDU/POT | Psaní odborného textu (přednáška + cvičení, ZS)
KDU/SFA/SVFA/TVMNA | Selected Chapters from the History of Film and Television (výuka v angličtině, štafetová přednáška, ZS)

KDU/ZAF/ZAFI | Základy analýzy filmu: Mrtvá a živá a možnosti filmového rozboru (přednáška + cvičení, LS)
KDU/SF2/SFG | Současný film 2 (USA) (přednáška + cvičení, LS)
KDU/SFIE/SFE | Světový film E: Cenzura a autoregulace v americkém filmovém průmyslu (přednáška, LS)
KDU/SFA/SVFA/SFF/SFIF/TVMNA | Selected Chapters from the History of Film and Television (výuka v angličtině, štafetová přednáška, LS)

2018/2019

KDU/POM/POMF/POMD | Proseminář oborové metodologie (ZS)
KDU/SFA | Světový film A: Klasický Hollywood 1927–1945 (přednáška, ZS)
KDU/SAFA/SAFG | Seminář analýzy filmu A/G: Kvalita a prestiž ve filmu a televizi (seminář, ZS)
KDU/SAFH| Seminář analýzy filmu H: Film and Authorship (výuka v angličtině, seminář, ZS)
KDU/SFB/SFF | Selected Chapters from the History of Film and Television (výuka v angličtině, štafetová přednáška, ZS)

KDU/ZAF | Základy analýzy filmu: Mrtvá a živá a možnosti filmového rozboru (přednáška + cvičení, LS)
KDU/SFB | Světový film B: Klasický Hollywood, 1946–1962 (přednáška, LS)
KDU/SAFG | Seminář analýzy filmu G: Globální film noir (seminář, LS)
KDU/SAFD| Seminář analýzy filmu D: Reading Film Trailers (výuka v angličtině, seminář, LS)
KDU/SFA/SFE/TVMNA/TVMNE | Selected Chapters from the History of Film and Television (výuka v angličtině, štafetová přednáška, LS)

2017/2018

KDU/POM/POMF/POMD | Proseminář oborové metodologie (ZS)
KDU/SFA | Světový film A: Americký film 60. a 70. let (přednáška, ZS)
KDU/SAFH| Seminář analýzy filmu H: Stardom and Celebrity (výuka v angličtině, seminář, ZS)
KDU/SFD/SFE/TSNMF/TVMNF | Selected Chapters from the History of Film and Television (výuka v angličtině, štafetová přednáška, ZS)

KDU/ZAF | Základy analýzy filmu: Jih proti Severu a možnosti filmového rozboru (přednáška + cvičení, LS)
KDU/SFB | Světový film B: Americký film 80. let (přednáška, LS)
KDU/SAFH| Seminář analýzy filmu H: David O. Selznick and Filmmaking in the Hollywood Studio Era (výuka v angličtině, seminář, LS)
KDU/SFF/TVMNH | Selected Chapters from the History of Film and Television (výuka v angličtině, štafetová přednáška, LS)

2016/2017

KDU/POM/POMF/POMD | Proseminář oborové metodologie (ZS)
KDU/SFA | Světový film A: Klasický Hollywood, 1927–1945 (přednáška, ZS)
KDU/SDFD | Seminář dějin filmu D: Klasický Hollywood, 1927–1945 (seminář, ZS)
KDU/SAFH | Seminář analýzy filmu H: Film Noir and Neo-Noir (výuka v angličtině, seminář, ZS)

KDU/SFB | Světový film B: Klasický Hollywood, 1946–1962 (přednáška, LS)
KDU/SAFH | Seminář analýzy filmu H: Cities and Cinema (výuka v angličtině, seminář, LS)
KDU/SDFD | Seminář dějin filmu D: Klasický Hollywood, 1946–1962 (seminář, LS)

2015/2016

KDU/SFB | Světový film B: Americký film 60. a 70. let (přednáška, ZS)
KDU/SDFD | Seminář dějin filmu D: Film and Authorship (výuka v angličtině, seminář, ZS)
KDU/SAFH | Seminář analýzy filmu H: Komplexní vyprávění v současném filmu (seminář, ZS)

KDU/SFA | Světový film A: Americký film 80. let (přednáška, LS)
KDU/SDFC | Seminář dějin filmu C: Americký film 80. let (seminář, LS)
KDU/SAFH | Seminář analýzy filmu H: Jak číst filmové trailery (seminář, LS)

2014/2015

KDU/SFC | Světový film C: Klasický Hollywood, 1927–1945 (přednáška, ZS)
KDU/SDFD | Seminář dějin filmu D: Hollywood a technologie (seminář, ZS)
KDU/SAFF | Seminář analýzy filmu F: Filmy s tematikou cestování v čase (seminář, ZS)

KDU/SFC | Světový film C: Klasický Hollywood, 1946–1962 (přednáška, LS)
KDU/SDFD | Seminář dějin filmu D: Hollywoodské žánry (seminář, LS)
KDU/SAFH | Seminář analýzy filmu H: Orson Welles (seminář, LS)

2013/2014

KDU/SDFF | Seminář dějin filmu F: Exilový film – kinematografie s přízvukem (seminář, ZS)

KDU/SFD | Světový film D: Cenzura a autoregulace v americkém filmovém průmyslu (přednáška, LS)
KDU/SDFA | Seminář dějin filmu A: Klasický Hollywood – hvězdný systém (seminář, LS)
KDU/SAFG | Seminář analýzy filmu G: Richard Linklater (seminář, LS)

2012/2013

KDU/SAFA | Seminář analýzy filmu A: Klasický Hollywood – průmysl, technologie, styl, ideologie (seminář, ZS)

KDU/SAFA | Seminář analýzy filmu A: Americký film noir (seminář, LS)

2010/2011

KDU/ASFD | Analytický seminář filmu a divadla: Alfred Hitchcock (seminář, ZS)

KDU/FS2 | Filmový seminář 2: Síťové narativy (seminář, LS)

2009/2010

KDU/FS2 | Filmový seminář 2: Metodologické přístupy ke studiu filmu (seminář, LS)

Ostatní

Příležitostné přednášky v rámci předmětů Prezentace odborného výzkumu a Zlatý fond světové kinematografie. Dále výuka kombinovaného studia, zejména předmětů Vybrané kapitoly z teorie filmu a médií (historická poetika filmu) a Seminář analýzy filmu (film noir nebo filmy Franca Capry).

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

2016/2017

KKTS/XFHS1 | Film, History and Society: Classical Hollywood Cinema (výuka v angličtině, seminář, ZS)

2012/2013 až 2014/2015

KTS/DF1 | Dějiny filmu 1: Němý film (přednáška)
KTS/DF2 | Dějiny filmu 2: Americká kinematografie od příchodu zvuku po éru blockbusterů (přednáška)
KTS/DF6 | Dějiny filmu 6: Kinematografie Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Austrálie (přednáška)