Hugo Haas a jeho (americké) filmy (2015)

Hugo Haas a jeho (americké) filmy. Praha: Casablanca, 2015.

Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR a Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2016 získala čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Jaroslava Millera.

Publikace se zabývá americkými filmy produkovanými a/nebo režírovanými československým exilovým tvůrcem Hugem Haasem (1901–1968). V knize využívám filmové i nefilmové prameny (například scénáře, osobní korespondenci, cenzurní zprávy, dokumenty distribučních společností, propagační materiály, zprávy z dobového tisku), na jejichž základě historiograficky rekonstruuji Haasovu producentskou a režijní kariéru v USA. V první části textu popisuji charakteristické rysy jeho produkčního módu (extrémně nízké rozpočty, samofinancování, multiplikace funkcí, natáčecí plány ne delší než dva týdny, dlouhodobá partnerství s klíčovými členy štábu, velké časové rozestupy mezi dokončením filmu a jeho uvedením do kin atd.). Druhá část sestává z podrobných produkčních historií všech čtrnácti snímků, které Haas v průběhu 50. let režíroval a produkoval. Zvláštní pozornost věnuji jeho stykům se Správou Produkčního kodexu a významnými distribučními společnostmi (Columbia Pictures, Twentieth Century-Fox, Universal Pictures a další), které rozhodovaly o tom, jak budou snímky propagovány a uváděny na trh. V jedné ze závěrečných kapitol se rovněž zabývám Haasovými nerealizovanými filmovými projekty. Kniha vychází z ročního výzkumného pobytu v USA realizovaného díky Fulbrightovu stipendiu pro postgraduální studium.

376 stran, brožovaná, cca 120 čb ilustrací a 32 stran barevné přílohy, kniha je opatřena podrobnou filmografií

Knihu lze zakoupit v e-shopu nakladatelství Casablanca (330 Kč).