Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václav Kršky (2016)

Milan Hain, Milan Cyroň a kolektiv. Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky. Praha: Casablanca, 2016.

Kniha vyšla s podporou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kolektivní monografie věnovaná vybraným aspektům filmové (a v jednom případě i literární) tvorby českého filmového a divadelního režiséra, spisovatele a dramatika Václav Kršky. Jednotlivé studie se snaží postihnout různé vývojové etapy tohoto tvůrce od raných lyrických projektů (Ohnivé léto, Řeka čaruje) přes expresivní momenty rané poválečné tvorby (Housle a sen) a slavné šrámkovské adaptace (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr) až po výraznou stopu na poli filmových životopisů (Housle a sen, Z mého života, Posel úsvitu) a pozdní díla 60. let, která nezapadala do linie nové vlny. Kniha představuje také některé dosud neakcentované aspekty (expresionismus, ženské postavy apod.)

Obsah:

Úvod (Milan Hain)
Osudová osamělost: Václav Krška v kontextu československé kinematografie (Milan Cyroň)
Obhájce přirozenosti: Václav Krška mezi ruralismem a expresionismem (Tomáš Uher)
Proti proudu času: Produkční historie a dobová kritická reflexe filmu Řeka čaruje (Jan Jendřejek)
Všechny krásy světa: Poetické filmy Václava Kršky (Ondřej Sabol)
„Pocit neomezené fantazie“: Housle a sen a žánr životopisného filmu (Milan Hain)
Horečnaté snění: Subjektivní rovina narace ve snímku Housle a sen (Andrea Faltýnková)
Posel schematismu: Václav Krška a ideologické požadavky 50. let (Milan Cyroň)
Oslava nespoutaného mládí: Krškovy filmové adaptace děl Fráni Šrámka (Jana Bébarová)
Odevzdaně nést svůj kříž: Ženské postavy ve filmovém díle Václava Kršky (Jana Jedličková)

272 stran, vázaná, čb ilustrace, kompletní filmografie

Kniha je k dostání v e-shopu nakladatelství Casablanca (250 Kč).